SKP medarbejder – støtte og kontaktperson

SKP-medarbejderens opgave er:

  • at skabe og opbygge kontakt til borgeren og
  • medvirke til, at borgeren støttes til at modtage de tilbud om omsorg og støtte, som Herning Kommune og andre myndigheder tilbyder.

Støtte- og kontaktpersonordningen er målrettet:

  • de mest socialt udsatte og isolerede psykisk sårbare, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse (SEL § 99) over 18 år. Som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud.
    For så vidt angår sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlige psykiatriske diagnoser.

Borgeren er ikke nødvendigvis kendt af de sociale myndigheder på forhånd og der er således ikke tale om en visiteret ordning.

SKP-medarbejderen kan endvidere støtte borgeren i at:

  • benytte samfundets tilbud og
  • de sociale hjælpesystemer, i det omfang borgeren har behov for disse.

SKP-medarbejderen kan bistå borgeren i kontakten med myndighederne og omverdenen.

Borgeren kan tilbydes og sikres anonymitet.

Alle borgere kan henvende sig, når de ønsker hjælp, eller hvis andre vil gøre opmærksom på et menneske, som de er bekymret for.

Kontakt Jimmi Madsen:

tlf. 30578667